SUIT SELECT


Handkerchief (Plaid Cream)

ราคาปกติ 390.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน


Handkerchief (Plaid Cream)


Products No. HANDKER-12
Colour : Plaid Cream
Material : Cotton 100%

ผ้าเช็ดหน้าสีครีม ลายตาราง สำหรับใช้ได้ทั้งงานทางการ และแคชวล