SUIT SELECT


Handkerchief (Plaid Dark Green)

ราคาปกติ 390.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน


Handkerchief (Plaid Dark Green)


Products No. HANDKER-11
Colour : Plaid Dark Green
Material : Cotton 100%

ผ้าเช็ดหน้าสีเขียวเข้ม ลายตาราง สำหรับใช้ได้ทั้งงานทางการ และแคชวล