SUIT SELECT


Handkerchief (Polka Dot Medium Gray)

ราคาปกติ 390.00 ฿

รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน


Handkerchief (Polka Dot Medium Gray)


Products No. HANDKER-06
Colour : Polka Dot Medium Gray
Material : Cotton 100%

ผ้าเช็ดหน้าสีเทากลาง ลายจุด สำหรับใช้ได้ทั้งงานทางการ และแคชวล